Sunday, August 07, 2011

Till Victoria

Matteus 7:1-5

1»Dömen icke, på det att I icke mån bliva dömda; 2 ty med den dom varmed I dömen skolen I bliva dömda, och med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder. 3 Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga? 4 Eller huru kan du säga till din broder: 'Låt mig taga ut grandet ur ditt öga', du som har en bjälke i ditt eget öga? 5 Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt eget öga; därefter må du se till, att du kan taga ut grandet ur din broders öga.


Matteus 7:12

Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna.


Lukas 6:31

Såsom I viljen att människorna skola göra mot eder, så skolen I ock göra mot dem.


Romabrevet 13:8

Varen ingen något skyldiga -- utom när det gäller kärlek till varandra; ty den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen.


Romabrevet 13:10

Kärleken gör intet ont mot nästan; alltså är kärleken lagens uppfyllelse.


Galaterbrevet 5:14

Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: »Du skall älska din nästa såsom dig själv.»


Jakobsbrevet 2:8

Om I, såsom skriften bjuder, fullgören den konungsliga lagen: »Du skall älska din nästa såsom dig själv», då gören I visserligen väl.

No comments: